ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

2020-06-30 Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газраас аймаг, сумын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоож, баталгаажууллаа.

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлт хийв

2019-09-12 Сэлэнгэ аймаг

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлт хийв

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

2019-08-20 Сэлэнгэ аймаг

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-01-31 Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2019.01.08-нд Мандал сумын төр, төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.17-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.21-нд 17 сум 5 тосгоны Санхүүгийн албаны дарга, мэргэжилтэн нарт тус тус хийж, уулзалт зохион байгууллаа.

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-01-30 Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитад аудиторын туслах хийх гэрээт ажилтан шалгаруулах нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.