“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлт хийв

2019-09-12 Сэлэнгэ аймаг

“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлт хийв

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

2019-08-20 Сэлэнгэ аймаг

Зөвлөх үйлчилгээний урилга

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019-01-31 Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2019.01.08-нд Мандал сумын төр, төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.17-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.21-нд 17 сум 5 тосгоны Санхүүгийн албаны дарга, мэргэжилтэн нарт тус тус хийж, уулзалт зохион байгууллаа.

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гэрээт ажилтан сонгон шалгаруулах тухай

2019-01-30 Сэлэнгэ аймаг

Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитад аудиторын туслах хийх гэрээт ажилтан шалгаруулах нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.