“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт аудитын нээлт хийв


УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр хийгдэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудиторын өрөөнд хийлээ.

Тус аудитын нээлтэд дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Энхтуяа, аудитын менежер Б.Батмөнх, ахлах аудитор Ц.Отгонбаяр, аудитор А.Дашбат, Т.Одсүрэн, Т.Болор, Д.Чулуунцэцэг нар болон Сэлэнгэ аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга С.Отгонжаргал, бусад холбогдох мэргэжилтнүүд оролцов.