СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг 2019.01.08-нд Мандал сумын төр, төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.17-нд аймгийн төвийн төсвийн байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогч нарт, 2019.01.21-нд 17 сум 5 тосгоны Санхүүгийн албаны дарга, мэргэжилтэн нарт тус тус хийж, уулзалт зохион байгууллаа.


Тус аудитын нээлтэд дарга, тэргүүлэх аудитор Ч.Энхтуяа, аудитын менежер Б.Батмөнх, ахлах аудитор С.Бат-Эрдэнэ нар оролцож 2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бодлого, чиглэлийн талаар тус тус мэдээлэл хийв.